Zarządzanie finansami - rozrachunki, automatyzacja rozliczeń

Znaczący procent firm dystrybucyjnych działających w sektorze B2B ma problemy z płynnością finansową powodowaną koniecznością udzielania kredytów kupieckich. Fakt ten potęgowany jest nagminnymi opóźnieniami płatniczymi, sięgającymi często nawet kilkudziesięciu dni. Powoduje to konieczność zaciągania przez firmy handlowe kredytów obrotowych, co nie tylko zwiększa koszty, ale wiąże się też z czasochłonną i uciążliwą biurokracją. Wraz ze wzrostem skali działalności rośnie również ryzyko nieściągalności należności.

W tej sytuacji efektywne zarządzanie finansami jest nie tyle ważne co niezbędny aby móc prowadzić i rozwijać działalność handlową bez narażania się na utratę stabilności finansowej oraz straty powodowane niewypłacalnością kontrahentów.

Znamy te problem bezpośrednio od naszych partnerów, dlatego jednym z zadań systemu jest pilnowanie płatności - należności i zobowiązań.Indywidualne parametry

 • indywidualne warunki sprzedażowe - ceny przed i po rabacie, kredyt kupiecki, termin płatności
 • szybki dostęp do informacji finansowych - indywidualnych i ogólnych
 • możliwość automatycznego blokowania kontrahentów


Dokumenty rozrachunkowe

 • dokumenty wpłaty i wypłat - kasa, bank, on-line
 • kompensaty dokumentów
 • wezwania i noty odsetkowe - ręcznie i automatycznie
 • raporty kasowe i bankowe


Bieżące raportowanie

 • automatyczne przypomnienia o płatnościach
 • zarządzanie szablonami powiadomień mailowymi
 • widgety z niezapłaconymi dokumentami
 • bieżące raportowanie o sytuacji finansowej


Używamy Cookies.