Analizy / Zestawienia / Raporty

Bez względu na to jaki biznes prowadzimy, statystyki i raporty są szalenie istotne. Nie tylko dla właścicieli, którzy muszą wiedzieć w jakim stanie jest firma, ale również dla pracowników, którzy również powinni wiedzieć jak wygląda ich wydajność i efektywność w danym okresie, czy realizują cele postawione przez przełożonych.

Wirtualizer dostarcza wartościowe informacje o bieżącym stanie biznesu. Dostęp do informacji zależy od uprawnień operatora, zatem to właściciel - administrator decyduje do jakich informacji operator ma mieć dostęp.

Raportowaniena pulpicie

 • informacje o dokumentach
 • wartości sprzedaży / zakupów
 • należności / zobowiązania
 • trasy / dostawy
 • kontakty / kontrahenci


Analizy i zestawienia

 • kontrahentów
 • kontaktów
 • dokumentów
 • produktów


Wykresy zmian

Prezentacja graficzna zmian w czasie - ilościowe i wartościowe.

 • kontrahentów
 • kontaktów
 • dokumentów
 • towarów


Używamy Cookies.